Pse të na zgjidhni neve?

Manaj  Associates, është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve juridike në mbrojtje të pronësisë intelektuale. Kompania është një biznes fillestar (start-up), financuar nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësise së Kosovës, për të implementuar një projekt 6- mujor në Kosovë në lidhje me pronësinë intelektuale. Për mbrojtjen e drejtave tuaja në këtë lëmi, kujdeset stafi i specializuar dhe i autorizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ne analizojmë portofolion e pronësisës intelektuale të kompanisë suaj dhe ofrojmë mbrojtjen e duhur ligjore.

VIZIONI YNË ​

Misioni ynë është që me profesionalizëm, etikë dhe përgjegjësi të ju ofrojmë shërbime juridike cilësore. Përmes mbrojtjes të pronësisë tuaj intelektuale, do të shtohet vlera e kompanisë suaj.

MISIONI YNË​​

Vizioni ynë është të bëhëmi njëra ndër kompanitë lidere në Kosovë në ofrimin e shërbimeve ligjore për mbrojtje të pronësisë intelektuale.