Cilat janë Shërbimet tona?

Manaj & Associates, si një kompani, e specializuar në ofrimin e sherbimeve juridike në mbrojtje të pronësisë intelektuale, ofron këto sherbime:

Konsulencë në të drejtën tregtare

KËSHILLA JURIDIKE DHE HULUMTIME NË MBROJTJEN E PRONËSISË INTELEKTUALE:

pronësisë industriale dhe të drejta të autorit

APLIKIM PËR MBROJTJE TË MARKAVE TREGTARE

APLIKIM PËR MBROJTJE TË PATENTAVE

APLIKIM PËR MBROJTJE TË DIZAJNEVE INDUSTRIALE

MENAXHIM TË PRONËSISË INTELEKTUALE